Anden nyttig information

Teaternetværk

 • Culture Øresund - portal for kulturaktører i Øresundsregionen. Værktøj til at finde samarbejdspartnere og kulturscener.
 • Find teaterscener i Øresundsregionen – oversigt over scener i Øresundsregionen
 • Danmarks Teaterforeninger - sammenslutning af 67 frivilligt arbejdende foreninger, der formidler teater i Danmark uden for de store byer ved at arrangere lokale opførelser af professionelt teater. 
 • Riksteaterföreninger Sverige – oversigt over teaterforeninger for turnerende teater i Sverige, som udgør den turnerende nationalscene Riksteatern.
 • Sceneweb Norge – information om norsk teater med detaljeret database over norske organisationer, produktioner, personer og spillesteder beskæftiget inden for scenekunsten.
 • The Council of Nordic Stage Directors - nordisk sammenslutning med formålet at fremme samarbejde mellem sceneinstruktører på tværs af Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
 • IETM – Internationalt netværk, der arbejder for at fremme af kvalitet, udvikling og udfoldelsesmuligheder for scenekunsten i et globalt miljø.
 • On the move – Internationalt netværk, der arbejder for kunstens mobilitet og samarbejde på tværs af landegrænser.
 • ITI International Theatre Institute – Verdens største organisation for scenekunst, der arbejder for scenekunstens fremme og trivsel globalt.
 • Intercult Europæisk Ressourcecenter for Kultur – International organisation, der arbejder for at udvikle kompetencer og engagement i interkulturelle projekter inden for alle kulturelle sektorer på tværs af grænser. 
 • TINFO - Teater Info Finland – Information om finsk teater. Organisationen arbejder for teatrets mobilitet mellem Finland og andre lande.

Teknik og lovgivning

 • Theatrewords.com – Engelsk ordbog over teaterfaglige ord og termer oversat til 24 sprog, heriblandt dansk, svensk og norsk.
 • DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut – Danmarks videncenter for brand og sikring. Her kan man bl.a. søge information om materialers brandsikkerhed. 
 • Norsk Brannvernforening – Norsk uafhængig stiftelse, som arbejder for udvikling af information om brand og sikkerhed.
 • World Standards – Information om alverdens strømforhold, stiktyper og øvrige tekniske standarder
 • Arbetsmiljöverket Sverige - det svenske arbejdstilsyns website med artikler om tiltag på arbejdsmiljøområdet, love og regler.
 • Arbejdstilsynet Danmark – det danske arbejdstilsyns website med artikler om tiltag på arbejdsmiljøområdet, love og regler.
 • Arbeidstilsynet Norge - det norske arbejdstilsyns website med artikler om tiltag på arbejdsmiljøområdet, love og regler.
 • Nordisk eTax – portal for den nordiske fælles skatteaftale med vejledning om arbejds- og skatteforhold på tværs af de nordiske grænser.
Om kompas1      Kontakt os      Downloads