Co-produktionskontrakter

Af Charlotte Rindom, tidl. teaterchef på Teater Får302

Tjekliste til samarbejdskontrakt mellem producenter

 

Det, der jo sker, hvis kontrakten er god, er at den ikke kommer frem igen. For alting er jo diskuteret, så i virkeligheden er den en huskeliste for begge parter om, hvad man har aftalt. Den er ikke andet.
Nicolai Vemming

Alle kontrakter er forskellige, og den optimale udformning afhænger fuldstændigt af projektets karakter, samarbejdspartnerne og vilkårene i øvrigt. Her følger en række punkter, der er vigtige at overveje ved kontraktudformningen, og som kan danne udgangspunkt for den.

Organisationen

 • Hvem er de involverede i projektet, og hvor skal det opføres?
 • Hvad sker der, hvis/når flere parter kommer til senere? Overvej dette i forhold til alle niveauer og på alle punkter i projektet.
 • Hvordan etableres og administreres organisationen?
 • Hvordan er organisationens kommandoveje?
 • Er der tale om et enkeltstående projekt, eller lægges der op til et fortløbende samarbejde?

Økonomi og fundraising

 • Hvem fundraiser?
 • Hvad bringer man ind i samarbejdet af ressourcer – finanser, arbejdskraft, udstyr
 • Hvor stor en procentdel af økonomien bidrager den enkelte partner med?
 • Hvordan fordeles overskud/underskud? (Efter evne i forhold til co-producenternes respektive størrelser? I forhold til indskud/fundraising? Ligelig fordeling?)
 • Hvordan skal proceduren for løbende opsamling af indtægter og udgifter udformes i praksis?
 • Hvordan er den enkelte partners ressourcer i forhold til likviditeten, bevillinger, salgsindtægter og garantier?
 • Hvordan styres økonomien mellem parterne?
 • Hvilken auditering er nødvendig i forhold til parterne og bevillingsgivere?

Projektets aktører

 • Kunstnerisk ledelse
 • Alle interessenter og deres eventuelle krav
 • Proces- og projektleder

Ansvar og forpligtelser

• Ansvarsfordeling og beskrivelse af de enkelte partneres forpligtelser

Logistik og rejseplaner

 • Planer og logistiske forhold, der vedrører den fælles projektudvikling og produktionsplanlægning

Produktionsplan

 • Overordnet plan over forløbet, deadlines og milepæle

Forsikringsforhold

 • Fælles forsikringer og de enkelte producenters ekstra behov for forsikringer

Pr- og marketingplan

 • Bestemmelser ang. den fælles markedsføring og formidling af projektet

Kreditering

 • Aftaler ang. kreditering af de enkelte parter

Ejerskab, royalties og projektets videre liv

 • I hvilken form, af hvem og til hvilken royalty kan værket videreføres efter den første projektperiode?

Tvister

 • Ved hvilket værneting afgøres tvister, der ikke kan løses i mindelighed?
 • I hvilket land skal tvisten afgøres?
 • Det er tilrådeligt altid kun at være forpligtet i forhold til eget lands love. Fx kan denne formulering indføjes i kontrakten: ”Each project partner is subject to the laws of its own country.”

Underskrifter

 • Signeres af begge parter. 

Om kompas1      Kontakt os      Downloads