Vis indhold om
Danmark
Vis indhold om

Forsikring af teaterproduktion i Danmark

Af Thomas Olsen, Tryg Forsikring

Ved al teaterproduktion, såvel på eget spillested som hvis man gæstespiller, co-producerer eller turnerer, er det vigtigt at tegne de nødvendige forsikringer. Bl.a. er det meget hensigtsmæssigt at forsikre teknisk udstyr, som lamper, projektorer etc. Det er ligeledes vigtigt – og lovpligtigt – at forsikre sine medarbejdere.

Her finder du en oversigt over dels lovpligtige og dels anbefalede forsikringer i forbindelse med teatervirksomhed.

Lovpligtige forsikringer

De lovpligtige forsikringer omfatter arbejdsskadeforsikring og bilansvarsforsikring. 

Arbejdsskadeforsikringen skal omfatte alle ansatte og dækker, hvis de kommer til skade i forbindelse med arbejdet. Dette gælder også projektansatte og ulønnede frivillige. Dog dækker forsikringen ikke selvstændigt erhvervsdrivende, eller hvis man som privatperson fakturerer teaterproducenten. For at være omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, skal man være i et ansættelsesforhold.

Bilansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Hvis turnébilen er lejet, følger forsikringen automatisk med fra udlejningsfirmaets side. Forsikringen dækker de skader, som du påfører andres ting eller personer, men ikke skader på eget køretøj.

Anbefalede forsikringer

Det er tilrådeligt at tegne en række yderligere forsikringer:

Erhvervsforsikring

En erhvervsforskning er virksomhedens basisforsikring, som sammensættes efter teatrets behov. Den dækker teatrets mest basale behov ved bl.a. at sikre inventar og meromkostninger, som du fx kan opleve i forbindelse med brand, tyveri, vandskade og driftstab. Typiske forsikringsbehov for teatre:

  • Driftstabs-/meromkostningsforsikringen dækker det avancetab, du har ved en stor skade på din virksomhed, mens du genopfører.
  • Kaskoforsikring af udstyr sikrer fx dit lys- og lydudstyr, hvis det går i stykker.
  • Løsøre uden for forsikringsstedet sikrer dine ting, hvis du har dem stående på andre adresser end forsikringsstedet – fx i forbindelse med turné.
  • Transportforsikring sikrer dig mod de skader, der kan ske under transporten af dit udstyr og ved indbrud i bilen. Den er meget relevant i forbindelse med turné, hvor eget udstyr transporteres med rundt.
  • Sundhedsforsikring dækker de ansatte, hvis de skal behandles hurtigt hos fx en fysioterapeut eller skal opereres på privathospital.
  • Rejseforsikring dækker alle ansatte, når man er ude at rejse, mod fx sygdom, hospitalsophold, hjemtransport mm.
  • Teltforsikringer dækker, hvis man ejer et stort telt, og en storm fx er så kraftig, at det ødelægger teltet, udstyr eller materialer.  

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar i forbindelse med skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under levering af ydelsen. Du er fx dækket, hvis en lampe falder ned og rammer en person blandt publikum.

Produktansvarsforsikring

Hvis du salg i forbindelse med forestillingerne, fx en bod med drikke- og spisevarer, er Produktansvarsforsikringen relevant. Du er fx dækket, hvis maden, der er solgt under et arrangement, giver dine kunder en madforgiftning.

Om kompas1      Kontakt os      Downloads