Økonomi og co-produktion

Af Charlotte Rindom, Nicolai Vemming, Dag Haddal

Alt er til forhandling, og der er ingen gylden nøgle til, hvordan man administrerer økonomien eller fordelingspolitikken på en co-produktion. Her følger nogle overvejelser om co-producenters økonomiske vilkår fra en række erfarne teaterledere. 

Planlægning 

Diskuter og planlæg fra starten, hvordan det økonomiske fundament tilvejebringes. Hvad skal projektet koste, og hvordan skaffer man pengene til det? 

  • Findes pengene i budgetterne i forvejen?
  • Skal der fundraises?
  • Hvad er smertegrænsen for, hvor meget man kan skære budgettet ned til?
  • Findes der interesserede sponsorer i jeres eksisterende netværk?
Og så er der, hvordan de penge bliver forvaltet. Det kan give nogle diskussioner, for du kan ikke gå ind i alle detaljer på forhånd, og det kan give nogle spændinger, men det må man så prøve at løse undervejs.

Ansvarsfordeling

Hvis man samarbejder med partnere, som enten har meget bedre finansiering, end man selv har, eller meget værre finansiering, bør ansvarsfordelingen i forhold til, hvordan udgifter og indtægter og evt. over-/underskud fordeles, snakkes grundigt igennem, og klare aftaler skal indgås inden projektet sættes i gang. Start med et møde om den økonomiske ansvarsfordeling, så ingen er i tvivl om det finansielle udgangspunkt.

Finansiering i form af ydelser

Ikke al økonomi i projektet handler om kroner og ører. Det er også af stor betydning for fordelingen af finansieringen, hvilke faciliteter de respektive partnere stiller til rådighed for projektet.

I princippet er man gået ind i projektet med en million hver for at finansiere det, men noget af den million har så været ydelser, som man havde. Og det kan være alt, som fx at man lægger prøvefaciliteter og sceneværksteder til, eller at man laver markedsføringsarbejde

Force majeure

Ved kontraktindgåelse er force majeure tit til diskussion. Det er et af de punkter, man bruger virkelig lang tid på, fordi forskellige lande har forskellige standarder. Sygdom blandt skuespillere eller hovedrolleindehavere er et af de punkter, der efterhånden er kommet på som standard, men den har været meget lang tid undervejs. Det er i virkeligheden et spørgsmål om, hvem der skal forsikre sig – og hvem, der risikerer et evt. økonomisk tab i tilfælde af aflysning. Indgå en klar aftale om, hvem der er ansvarlig for forsikring i tilfælde af force majeure. 

 

 

Det ender altid med snak om penge. Selvfølgelig er vi nødt til at snakke om penge og fondsmidler, men jeg mener, det er på høje tid, at vi starter med snakke om, hvorfor vi laver teater..
Om kompas1      Kontakt os      Downloads