Vis indhold om
Danmark
Vis indhold om

Ophavsret

Af Patrick Maury, Teaterforlaget Nordiska

Skabende kunstnere har ophavsret på deres værker, og det gælder selvfølgelig også for teaterproduktion. Ophavsmænd er defineret som personer, der frembringer værker af kunstnerisk karakter – samt den, der bearbejder et værk, fx oversætteren af et udenlandsk teaterstykke. For at et værk er ophavsretsmæssigt beskyttet vurderes det ud fra værkshøjdekravet, at det er præget af selvstændig og personlig skabende indsats fra ophavsmandens side. Den kunstneriske kvalitet er underordnet. Grænserne for værkshøjde fastlægges i domstolenes praksis. Ophavsretten er i Danmark underlagt og beskrevet i Ophavsretsloven. Kulturministeriet har desuden samlet oplysning om ophavsret på portalen Infokiosk.dk

Efter originalopsætningens kontraktmæssige spilleperiodes udløb (normalt 36 måneder efter urpremieren) har både dramatikere, instruktører, scenografer, lysdesignere mv. krav på royalties for deres arbejde, hvis forestillingen genopsættes. Det kan dog være komplekst, hvordan disse ophavsrettigheder forvaltes. Desuden kan det i teaterproduktionssammenhænge være uklart, hvem der entydigt har kunstneriske aktier i forestillingen, da nyere produktionsformer ofte udvisker fagskellene og gør en større del af holdet til skabende kunstnere, fx i devising-forløb, hvor forestillingens tekst skabes ud fra skuespillernes aktioner, ikke på baggrund af et skrevet manuskript.

Som producent skal man være særligt opmærksom på at både genopførsel (efter 36 måneder fra urpremieren), opførsel af dramatik og overførsel af forestillinger til andet medie (fx film eller tv, korte reportageuddrag undtaget) kræver, at opførselsrettigheder indhentes hos de respektive ophavsrethavere. Desuden skal der for enhver oversættelse af dramatik indhentes rettigheder for hvert nationalt/lokalt sprogområde, inklusive for tekstning på skærm i forbindelse med produktionen.

De finansielle betingelser for udnyttelse af beskyttede værker fastsættes efter (co)-produktionens mulige indtjeningsmuligheder; derfor skal alle forventelige produktionsinformationer meddeles, såsom planlagt spilleperiode, antal opførelser, spillesteder, publikumskapacitet, billetpriser osv. 

Rettighedsspørgsmålet er et komplekst område, og navnlig er det vigtigt, at man som modtager forstår, at der er flere lag af rettigheder både for de skabende såvel som for de udøvende kunstnere.

Teaterforlaget Nordiska har i samarbejde med Dansk Teaterforlag udgivet rapporten 'Scenekunstens rettigheder', som kan downloades her på siden. Rapporten giver en tilbundsgående redegørelse for ophavsrettens betydning og forvaltning i de skandinaviske lande.  

Læs mere om ophavsret på scenekunstområdet på Nordiskas hjemmeside.

Rettighedsforvaltere i Danmark

CopyDan (CopyDan’s retningslinjer for ophavsret ligger til grund for fagforbundene Danske Dramatikeres, Foreningen af Danske Sceneinstruktørers og Scenografernes ophavsretsforvaltning)
KODA (komponisternes ophavsretsforvaltning)
Gramex (ophavsretsforvaltning af indspillet musik)
Lysfonden – lysdesignernes ophavsretsforvaltning
Scenografernes ophavsretsforvaltning

Om kompas1      Kontakt os      Downloads