Budgettering og økonomi

Her finder du anbefalinger til budgettering i forbindelse med turné. Et turnébudget skal i vid udstrækning rumme de samme poster som et ordinært produktionsbudget, men der er en del ekstra forhold, man bør huske at tænke ind.

Forarbejde

Opøvning og turnéklargøring er en stor og tidskrævende post, som både skal tænkes nøje ind i planlægning og budgettering. Som en tommelfingerregel kræver det med nyt cast og/eller teknisk crew op til 21 dages forberedelser og prøver forud for turnéen. Budgettér med ca. 37 timers forberedelse til hvert fagområde på produktionen, dvs. lys, lyd, regi og scene. Hertil kommer skuespilleres/danseres/musikeres mv. indstuderingstid, som vil være meget individuelt afhængig af produktionens omfang, om der er tale om ny besætning mv. Husk også produktionsudgifter til prøveperioden og lejeudgifter til prøvelokaler.

Fragt og transport

Udgifter til flightcases og transportmateriel er en stor udgift, men en utroligt vigtig og nødvendig investering, for at turnéen kan forløbe optimalt. Husk udgifter til evt. containerleje, løft af containere i containerpark og indenlands transport. Ved turné uden for EU skal der udfærdiges en ATA Carnét, som skal være klar min. 1 uge, før fragten afhentes. Der er også udgifter forbundet med dette. 

Lønninger og afhold af rejseudgifter

Lønninger er ligesom på alle andre produktioner den største udgiftspost. Husk at indtænke løn til alle fagområder til forberedelse og opøvning, særligt hvis det er længe, siden man sidst har opført forestillingen, hvis der er ny besætning, eller hvis der skal laves store ændringer på scenografi og/eller teknik.

Turné aflønnes efter overenskomst med dagsatser for alle faggrupper. Dvs. at man uanset arbejdstid altid som minimum aflønnes for en hel arbejdsdag (7,4 timer). Overarbejde aflønnes efter de gældende overenskomsters satser.

Forberedelsesarbejde aflønnes på timelønsbasis efter overenskomsternes gældende satser.

Diæter og opholdsudgifter afholdes af arbejdsgiver efter Ligningsrådets gældende satser for skattefri rejsegodtgørelse eller Statens Tjenesterejseaftale. Der udbetales altid højeste diætsats, som procentreguleres pr. måltid ved bespisning på arbejdspladsen. Ved fuld forplejning regner man dog sædvanligvis med udbetaling af 25 % af den gældende diætsats til småfornødenheder.

Overførsel af penge til udlandet

Ved samarbejde med udenlandske partnere og spillesteder i forbindelse med turné eller co-produktion bliver det jo ofte nødvendigt at overføre penge til og fra udlandet. Her kommer en lille guide til, hvordan man nemmest gør det.

Bankoverførsel

Den letteste og billigste løsning er at overføre penge via sin egen netbank, men du vil også typisk kunne få din bank til at ekspedere overførslen for dig. Det er generelt væsentligt dyrere i gebyrer at foretage overførslen via bankens filialer end via netbank. Uanset om du anvender netbank eller ej har du brug for en række oplysninger om modtageren og modtagerens bank:

  • Navn og adresse
  • SWIFT-adresse eller evt. BIC (Bank Identifier Code) – modtagerbankens internationale ID
  • IBAN-nummer
  • Modtagerbankens adresse
  • Evt. modtagerlandets nationale clearingkode (ved overførsler til nogle lande uden for Europa)

Omkostningerne ved overførsel via netbank kan enten deles (SHA) eller afholdes af afsenderen (OUR). Det er dyrere at lave OUR-overførsler, da det kræver mere håndtering hos både afsender- og modtagerbanken. Omkostninger og vilkår varierer meget fra bank til bank, så her skal man sætte sig ind i både egen og modtagers banks regler for udlandstransaktioner. 

Vær også opmærksom på, at renteberegningen kan ske forskudt i forhold til, hvornår banken modtager pengene, og om det er på en arbejdsdag eller ej. Ved udbetalinger sker renteberegningen fra, når banken hæver pengene på din konto.

Overførsler inden for EU-/EØS-lande følger generelt samme transaktionsprocedure, hvor man skal oplyse SWIFT-adresse og IBAN-nummer. Betalinger i EØS-valutaer til lande i EØS er reguleret af Betalingstjenesteloven og overføres mellem bankerne i Euro. Transaktionstiden er væsentligt hurtigere ved overførsler inden for EØS, og i dag er der typisk ikke forskel på, hvor lang tid det tager at lave en overførsel på tværs af to EØS-lande og mellem to danske bankkonti. Begge typer overførsler afvikles typisk inden for en bankdag.

Link til interaktivt kort over Europa, EU- og EØS-lande

Ved overførsler til lande uden for Europa, eller hvis det er nødvendigt at overføre i en anden valuta end Euro, kræver bankerne nogle gange andre oplysninger om modtageren, og det tager typisk 2-3 arbejdsdage at lave en overførsel. En del lande uden for Europa (bl.a. USA) anvender ikke SWIFT/BIC, og her skal man bruge forskellige former for nationale clearingkoder. Tjek dette hos modtagerbanken i det pågældende land.

Ved modtagelse af overførsler fra udlandet skal du omvendt være opmærksom på at skaffe og videregive dine egne oplysninger, SWIFT/BIC og IBAN. Typisk deler man omkostningerne ved overførslen, så husk også at regne det med i aftalen og budgettet.

Andre overførselsmetoder

Overførsel via egen bank er den billigste metode, men hvis det skal gå hurtigt kan man bruge et af de firmaer, der udbyder pengeoverførselstjenester, fx Western Union Money Transfer, som er verdensomspændende og kan overføre penge mellem alle verdens lande inden for en time. Disse firmaer tilbyder også både online tjenester og overførsel via fysiske agenter, samt overførsel direkte til modtagers bankkonto. Almindeligvis skal modtageren dog afhente beløbet kontant hos serviceudbyderen.

Om kompas1      Kontakt os      Downloads