Teknisk rider

Teknisk rider, scenemesterbrev, technical rider – kært barn har mange navne! Redaktionen har valgt at bruge den fordanskede engelske betegnelse ’teknisk rider’, som oftest anvendes i daglig tale. Den tekniske rider danner sammen med kontrakten fundament for kommunikationen vedrørende produktionen mellem kompagni og spillested. Rideren beskriver produktionens scenemæssige omstændigheder, dekoration, tekniske krav og udstyr. I teatersammenhænge er rideren ofte en kombination af teknisk rider og ”hospitality rider”, hvoraf sidstnævnte beskriver de krav, der stilles til spillestedets faciliteter og evt. forplejningsbehov. En teknisk rider bør være så udførlig og præcis som muligt, så man ikke kommer frem til ubehagelige overraskelser eller misforståede forventninger på spillestedet.

Nederst på siden kan du downloade en teknisk rider-skabelon.

Turnéteknik

Af Kenneth Kreutzfeldt, teatertekniker og turnéleder

Her finder du et par staldtips om de turnétekniske forhold i Danmark.

Lyd og lys

De fleste steder er det muligt at afvikle lyden på lokalt anlæg – alt afhængigt af produktionens krav selvfølgelig.

Frontlyset i salen kan for det meste løses med det lokale anlæg. Læg om muligt dine egne kanaler fra 100 og opefter, så er der altid luft til ’lokal front’ fra kanal 1 og opefter.

Sceneforhold

Der findes ikke to ens scener, så opgaven er at komme så tæt på originalen som muligt, i en kombination af det man har i lastvognen, og det de har på stedet.

Tænk altid over krav til scenestørrelse, hvis I ønsker at tage på turné med en nyproduktion. Turnéens mindste scenes dimensioner er udgangspunktet for, hvor meget dekorationen i princippet må fylde.

Vær opmærksom på, at det ikke altid er muligt at skrue i gulvet.

Forhold der kræver særlig bevågenhed

Snorelofterne på teatrene skal godkendes i stil med elevatorer, så der hænger en godkendelse med gyldighedsperiode på scenerne. Det er nu almindelig kutyme, at man aflyser, hvis det ikke er i orden. Typisk kan et træk bære 75 kilo, og visse mere.

Ild, krudt og røg kræver for det meste særlige tilladelser.

Kostumevedligehold

Hvis der ikke findes vaske- eller rensefaciliteter på spillestedet, kan man mange steder med fordel bruge hotellets forbindelse og aftale, at kostumerne afhentes om morgenen og leveres tilbage om eftermiddagen. Lav aftaler om dette inden turnéstart. På spillesteder, hvor Dansk Danseteater spiller, er der altid vaskemaskine og tørretumbler til rådighed, da det er et kontraktkrav fra deres side. 

Om kompas1      Kontakt os      Downloads