Vis indhold om
Danmark
Vis indhold om

Transport, færdsel og fragt i Danmark

God logistisk planlægning er altafgørende for en vellykket turné. Her finder du gode råd om logistik, fragt, køre- og hviletidsregler og andet, der vedrører dine transportforhold.

Logistik

Der findes transportfirmaer, som specialiserer sig i transport af udstyr til bl.a. teater og turnélogistik, og ved større turnéer eller større produktioner er det tilrådeligt at samarbejde med en transportpartner.

I forhold til din planlægning er der en række gode råd, der kan lette arbejdet ude på landevejene eller spare tid og penge:

 • Alt skal være på hjul og være let at læsse ud og ind af lastbilen.
 • Tænk i pladsøkonomi i pakningen af udstyr, scenografi og rekvisitter.
 • Brug en lastbil med lift eller sidelæs, hvor der kan aflæsses med gaffeltruck. Lift på traileren er en meget stor fordel, da man ofte holder i en 90 graders vinkel på indlæsningsporten.
 • Vær opmærksom på tilkørselsforhold, da mange af de mindre steder kun har plads til citytrailere. Her er Google maps en god hjælp.
 • Nogle få steder er parkering ikke mulig ved læsserampen grundet brandveje.
 • Husk at bestille af- og pålæsningstid hos fragtmanden.
 • I Europa er det billigere at rejse med trailer end med container. Det sparer også tid og gør det nemmere at få adgang til spillestederne med lasten.

Danske transportfirmaer med speciale i teaterturnéer:
Stokholm
MTAB

Fragt

Shipping skal planlægges så lang tid i forvejen som muligt, da der ofte skal påregnes en del transporttid afhængigt af destinationen. Allier dig evt. med et speditionsfirma, som sørger for at alt papirarbejdet er i orden. Husk udgifter til løft af containere i budgettet. Tænk i pladsøkonomi ift. pakningen af hensyn til containerstørrelse; det er som en tommelfingerregel ca. 50 % dyrere at leje en 40’ fod end en 20’ fod standardcontainer. Nogle lande, fx Australien og sydamerikanske lande, kræver, at dekorationen sprøjtebehandles mod insekter og andre skadedyr. Tjek op på dette med værtslandet. Ved transport uden for EU skal der udfærdiges en ATA Carnét.

ATA-Carnet

Af Pia Lind, konsulent i Håndværksrådet

Skal man uden for EU til for eksempel Norge for at opføre teater og medbringer rekvisitter, kan man ikke passere grænsen til Norge uden et tolddokument. Den letteste måde at indføre udstyr på er at få udstedt et ATA-Carnet, inden man tager af sted. Et ATA-Carnet er et tolddokument, der gør det let at få udstyr over grænserne told og afgiftsfrit. Har man ikke et ATA-Carnet, er man nødt til at fortolde udstyret, og det betyder ofte et stort udlæg, som man først kan få igen, efter man er rejst tilbage til Danmark, og ofte med flere måneders forsinkelse. Med et ATA-Carnet i hånden er det ikke nødvendigt at have andre former for toldpapirer.

Et ATA-Carnet koster en brøkdel af, hvad det koster at fortolde udstyret, og derudover gælder Carnetet i et år, hvor man kan rejse ubegrænset med det udstyr, der er på varelisten.

Hvorfor er det nødvendigt med et ATA-Carnet, og hvilke regler skal overholdes?

ATA-Carnetet dokumenterer hvilke varer/udstyr der indføres, og dermed også hvad der skal udføres igen, når besøgslandet forlades. På den måde er der kontrol med det udstyr, der indføres til besøgslandet, og derfor er det vigtigt, at ATA-Carnetet håndteres korrekt. Det betyder, at hver gang en grænseovergang passeres skal bilagene i ATA-Carnetet stemples, så det til enhver tid kan dokumenteres, at udstyret er genindført til Danmark.

Uden et ATA-Carnet kan det bliver dyrt, da man risikerer at blive tilbageholdt i tolden og derudover blive opkrævet moms, told og bøde.

Hvilke varer dækker et Carnet?

Praktisk taget alle varer der ikke konsumeres: Computere, lyd- og lysudstyr, kameraer, køretøjer, juveler, beklædningsgenstande, sportsudstyr, musikinstrumenter, cirkusdyr, heste m.v.

ATA-Carnet dækker ikke: Entreprenørmateriel og værktøj samt andet materiel til bygning, vedligeholdelse eller reparation af bygninger, omfattes ikke af Carnet-ordningen. Landbrugsmaskiner der skal bruges til arbejde i udlandet, fx pløjning og høst omfattes ikke af Carnet-ordningen.

Hvilke formularer skal udfyldes for at få udstedt et ATA-Carnet?

Det er nemt at få udstedt et ATA-Carnet, og det eneste man skal udfylde er en ansøgningsformular, vareliste og forside. Carnetet udstedes af hovederhvervsorganisationerne og kan bl.a. ansøges via Håndværksrådet, Dansk Erhverv og Dansk Industri

ATA-Carnetet kan enten afhentes, eller man kan få det tilsendt med posten. Med ATA-Carnetet følger også en vejledning i, hvordan det skal håndteres på rejsen.

Køre- og hviletidsregler

Der er en række lovbestemte regler for kørsel med tunge køretøjer, man skal være opmærksom på. Den danske lovgivning er underlagt EU-reglerne på området, som gælder for alle EU-medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge ved kørsel i EU- og EØS-lande. Dvs. man ved færdsel i eksempelvis Sverige kan forholde sig til de danske køre- hviletidsbestemmelser, man er bekendt med. Det er dog altid en god idé at orientere sig i den lokale lovgivning, når man færdes og arbejder i udlandet. De generelle regler for køre- og hviletid er:

 • En uafbrudt køretid må ikke overstige 4 ½ time
 • Efter en kørselsperiode på 4½ time skal føreren holde en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder en hviletid
 • Pausen på 45 minutter kan erstattes af en pause på mindst 15 minutter, efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter fordelt over kørselsperioden. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af pauserne
 • Under pause og hvil må føreren ikke udføre andet arbejde eller være til rådighed for transportvirksomheden
 • Den daglige køretid må ikke overstige 9 timer
 • 2 gange om ugen kan køretiden sættes op til 10 timer
 • Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer
 • I 2 på hinanden følgende uger må den samlede køretid ikke overstige 90 timer
 • Ugen er tidsrummet mellem mandag kl. 0.00 og søndag kl. 24.00

Hviletid defineres som enhver sammenhængende periode, hvor chaufføren frit kan disponere over sin tid.

 • Inden for hver periode på 24 timer skal føreren have en regulær daglig hviletid på mindst 11 sammenhængende timer
 • Dog kan den regulære daglige hviletid højst 3 gange om ugen nedsættes til en reduceret daglig hviletid på mindst 9 sammenhængende timer
 • Daglig hviletid (regulært og reduceret hvil), der tages borte fra hjemstedet, kan holdes i køretøjet, hvis dette er udstyret med en soveplads og holder stille
 • Der stilles krav om en regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer
 • I 2 på hinanden følgende uger skal en fører tage mindst 2 regulære ugentlige hviletider på mindst 45 timer svarende til 90 timer, eller 1 regulær ugentlig hviletid på 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid på mindst 24 timer. Der skal kompenseres for den manglende ugentlige hviletid, se nedenfor.
 • En ugentlig hviletid skal starte senest ved afslutningen af 6 på hinanden følgende 24 timers perioder efter afslutningen af den foregående ugentlige hviletid
 • Reduceret ugentlig hviletid, der tages borte fra hjemstedet, kan holdes i køretøjet, hvis dette er udstyret med en soveplads og holder stille

Der stilles desuden krav om kontrolapparat i køretøjet. Læs mere om reglerne i detaljer her.

Link til bekendtgørelsen om køre- og hviletidsbestemmelser. 

EU-reglerne fremgår af forordningerne (EF) nr. 561/2006 og nr. 3821/85.

Kilde: Politi.dk

Medfølgende kørselspersonale

Reglerne for hjælpere ved kørsel er også underlagt EU-forordningerne om køre- og hviletid. Her fremgår det bl.a. at minimumsalderen for hjælpere er 18 år, men dog kan nedsættes til 16 år, hvis vejtransporten udføres inden for landets grænser i en radius af 50 km fra køretøjets hjemsted, herunder i de kommuner, hvis centrum ligger inden for denne radius, det sker af hensyn til den faglige uddannelse, og de grænser, der er fastsat i de nationale arbejdsretlige regler, overholdes. Hjælpere er også dækket af alle øvrige bestemmelser, som gør sig gældende i reglerne om køre- og hviletid for chauffører.

Parkeringsregler

Det kan være en jungle at finde rundt i de gældende regler for parkering. I de større danske byer, er der som udgangspunkt betalingsparkering i hele centrumområdet. Du kan finde information om lokale parkeringsregler her - men hold dig altid også orienteret om særskiltning, parkering på privat område og færdselslovens generelle bestemmelser.

Der gælder også særlige regler for parkering i lufthavne, som man kan orientere sig om her

Kilde: FDM

Udlejningsbiler

Anvendelse af dansk udlejningsbil i udlandet

De forskellige biludlejningsfirmaer har forskellige regler og retningslinjer for anvendelse af lejebilerne, men som guideline er der et par ting, man skal have i baghovedet, hvis man planlægger at køre fra Danmark til udlandet i en lejet bil.

Som udgangspunkt gælder der ved lejemål, som starter i Danmark, samme regler, betingelser og forsikringsforhold, selvom man kører til udlandet. Selvfølgelig skal man dertil orientere sig om landets færdselsregler, men det gælder jo uanset om bilen er lejet eller ej.

Grundet forsikringsmæssige forhold, er der generelt restriktioner mod anvendelse af danske udlejningsbiler i følgende lande: Storbritannien, Moldova, Hviderusland, Cypern, Island, Malta, Albanien, Israel, Iran, Irak, Marokko, Tunesien, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Lithauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Rusland, Bosnien, Herzegovina, Kroatien, Makedonien,Slovenien, Serbien og Montenegro samt Korsika.

Langt de fleste udlejningsselskaber stiller som betingelse, at kunden på forhånd adviserer selskabet om, hvor i udlandet bilen skal hen. Visse selskaber har desuden særlige regler for kørsel i udlandet, som kan gælde bestemte lande eller køretøjer mv. Orienter dig om disse betingelser hos de enkelte selskaber.

Hvis man lejer en bil i udlandet, frem for at medbringe den fra Danmark, vil der typisk være prisfordele og fri km med på personbiler. Der findes ikke fælles EU-regler omkring billeje. Det er det pågældende lands love, som gælder for billejeaftalen.

Kilde: Europcar

Anvendelse af svensk udlejningsbil i Danmark (for danskere)

Man må som hovedregel ikke som dansk statsborger med folkeregisteradresse i Danmark køre i udenlandsk registreret udlejningsbil (eller privatbil) i Danmark. Dog gælder der en undtagelse, når det kommer til transitkørsel gennem landet og videre til Tyskland. Priser på lejebiler er ofte væsentligt lavere i Sverige end i Danmark, og der er sjældent kilometerbetaling på lejeprisen. Derfor kan det være en fordel at indhente en såkaldt Transittilladelse hos SKAT og leje bil i Sverige, hvis man skal til et andet udland. Transittilladelsen skal ansøges til både ud- og hjemtur, og behandlingstiden kan være betydelig. Desuden gælder det, at:

 • køretøjet udelukkende anvendes til direkte kørsel mellem det angivne indkørsels- og udkørselssted i Danmark
 • kørslen afvikles inden for 24 timer
 • køretøjet er lovligt registreret i hjemlandet og dækket af en ansvarsforsikring, der er gyldig i Danmark
Om kompas1      Kontakt os      Downloads