Om turné

Denne sektion tilbyder en række nyttige informationer og værktøjer til turnéplanlægning i Danmark og Sverige. Vores målgruppe er danske og svenske teaterproducenter og -medarbejdere, men artikler og værktøjer er også relevante for teatre fra hele verden, der turnerer i Danmark og Sverige. Derfor foreligger alle artikler på dansk og svensk, samt i engelsk oversættelse. Nogle artikler findes desuden i både dansk og svensk version, hvor der fx er lovgivningsmæssige eller kulturbestemte forskelle mellem de to lande, mens andre artikler er mere generelle med relevans for begge lande.

Selvom både Danmark og Sverige er relativt små lande med et overskueligt teatermiljø, er alle spillesteder forskellige, og enhver turné kræver grundig planlægning og proaktivitet for at forløbe uproblematisk. Man skal samtidig være klar på landevejenes omskiftelige vilkår og udfordringer. Derfor har vi samlet inputs fra erfarne turnéteknikere, produktionsledere og andre, der har haft turnélivet inde under huden.

Turnésektionen er struktureret i tre dele, svarende til et turnéforløbs tre hovedfaser: Forberedelse, Produktion og Refleksion.
 

Om kompas1      Kontakt os      Downloads